Proje Yönetimi

Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak adına projelendirmenin her safhasında gerekli olan bilgi, beceri, araç gereç ve tekniklerin tüm bileşenlerini kullanır ve talep edilen projeyi 3 temel kıstası dikkate alarak başlatır, yönlendirir, sonuçlandırırız. En kısa sürede, en uygun malzeme seçimi ve en yüksek kalitede. Ancak Projelendirmede başarılı olmak, projelendirmenin alt bilgi alanlarında da bilgi, birikim ve tecrübe sahibi olunmasını gerektirir. Bunlar:

Proje Entegrasyon Yönetimi

Proje yönetiminde tüm bilgi alanlarının (kapsam, zaman, maliyet, risk, kalite, İK, tedarik, iletişim) birbiri ile uyumlu olması ve girdiler (müşteri talepleri) ile çıktılar (ürün) arasında da uyum olması için; proje başlangıcından, planlama, yürütme, kontrol ve projenin sonuçlanmasına kadar geçen sürecin etkin yönetilmesi ve entegrasyonu, projenin başarısı için hayati önem taşır.

Proje Kapsam Yönetimi

Bu aşamada müşterilerimizin geri bildirimleri bizim için önemlidir.

Proje Zaman Yönetimi

Projenin hedeflenen zamanda tamamlanması için belirlenen kapsam, üretim planlama ve müşterimizin teslimat talebine göre bir zaman çizelgesi oluşturulur. Bu çizelgede sapma olmadan, projelerin zamanında tamamlanması sağlanır.

Proje Maliyet Yönetimi

Proje maliyet yönetimi kapsamında etkin zaman yönetimi ve uygun maliyetlerimizle, müşterilerimize rekabetçi fiyatlar ve yatırımlarının en uygun sürede geri dönüşünü taahhüt ediyoruz.

Proje Kalite Yönetimi

Projenin her aşamasında kalite standartlarımız ve müşteri talepleri doğrultusunda hizmet ve ürün kalitemizi en üst seviyede konumlandırırız.

Proje İnsan Kaynakları Yönetimi

Çalışanların seçiminden, etkin çalışmalarına, eğitimlerinden, motivasyonlarına kadar tüm süreçleri etkin bir şekilde yönetmekteyiz.

Proje İletişim Yönetimi

Projenin her aşamasında;

Proje Risk Yönetimi

Projeye başlamadan önce fiyat, ürünün zamanında teslimi, kalite ve satış sonrası hizmetler ile ilgili müşterilerimizde olabilecek tüm belirsizlikler etkin risk yönetimimiz ve yapılan sözleşme sayesinde ortadan kaldırılır. Ve yukarıda belirtilen unsurların tümü firmamızın teminatı altındadır.

Proje Tedarik Yönetimi

Bu yönetim alanında projenin zamanında bitirilmesi ve teslimi için ekipman, malzeme ve komponent tedariği ile sorumluluğu tarafımıza ait üçüncü taraf (gümrük, lojistik v.b.) hizmetlerin tedariğinin etkin, verimli ve zamanında olması sağlanır.

Yukarıda belirtilen tüm proje bilgi alanları, üretim yaklaşımımızın bir özeti olmasının yanı sıra hedefimiz, her bir müşterimiz için oluşturulacak proje bazlı veri tabanı ile gelecekteki projelerde müşterilerimizin beklentilerini aşacak daha iyi çözümlere ulaşmak ve uzun vadeli ilişkilerin temelini atmaktır.

IMLROBOT TALEP FORMU
+90 544 657 62 68 +90 212 616 6116 info@imlrobot.com
X